Bestair
Maakütte kontuuri ja kollektori paigaldus

MAAKÜTTE KONTUURI JA KOLLEKTORI PAIGALDUS


Maaküttesüsteem on kaval lahendus maapinda salvestunud soojusenergia kogumiseks ja kasutamiseks. Süsteemi põhilisteks komponentideks on maakollektor ja maasoojuspump. Kui maasoojuspump paigaldatakse hoonesse sisse, siis kollektor kaevatakse horisontaalselt hoone lähedale, maapinna alla. Maakütte kontuur kogub maapinnast soojust ning suunab selle soojuspumpa. Edasi liigub energia juba küttekehadesse – boilerisse, radiaatorisse või muusse vesiküttesüsteemi.
Maaküttesüsteemi põhiliseks eeliseks on eelkõige selle tasuvus. Algne investeering koos vajalike seadmete, kaevetööde ja paigaldusega võib tunduda kõrge, kuid süsteemi energiasäästlikkuse tõttu tasub see pikemas perspektiivis kindlasti ära. Õigetel tingimustel on soojuspumba elektrikulu võrreldes elektriküttega kuni 5 korda säästlikum.


Kuidas maakütte kontuur töötab

Hoone ümber maapinna sisse paigaldatav maakütte kollektor ehk torustik täidetakse spetsiaalse vedelikuga. Torustikus ringlev vedelik ammutab pinnasest soojusenergiat. Maha jahtunud vedelik suunatakse aga uuesti maa alla kollektorisse maapinnast soojust koguma. Maakütte kontuuri pikkus sõltub köetava hoone suurusest ja selle optimaalseks sügavuseks on 1–1,2 meetrit. Olulist rolli mängib ka pinnase koostis. Kuldreegel on, et mida niiskem on pinnas, seda rohkem soojust saab maaküte koguda.


Maakütte kollektori paigaldus

Väga oluline osa enne kollektori paigaldamist on teha uurimistööd. Esmalt tuleb välja selgitada köetava ala täpne pindala. Parima lahenduse leidmiseks on ka oluline välja selgitada hoone eripärad. Oluline on ka selgitada välja hoone eripärad, et leida. Sellise uurimistöö tulemusena selgub, kas maaküte tasub end ära ja kui, siis määrab see vajamineva kollektori pikkuse. Peale põhjalikku uurimist saab alustada paigaldustöödega. Kindlasti tasub arvestada, et maakütte kollektori paigaldus nõuab küllaltki suures mastaabis kaevetöid. Kuigi maakütte torustiku ja maasoojuspumba paigaldus on spetsialisti jaoks võrdlemisi lihtne, on vajalikud siiski erialased tehnilised teadmised. Seega pea nõu Bestair’i ekspertidega, kes aitavad kvaliteetselt ja professionaalselt juhtida kogu maaküttesüsteemi paigaldamise protsessi ja valikut.

Orienteeruvalt tuleb arvestada, et maakütte kollektori paigalduse hind on umbes 3€/m kohta.

Küsi lisa eksperdilt!
Õhk-vesi, maasoojuspumbad, päikeseenergia