Bestair
Maakütte paigaldus, hind ja elektrikulu

Maakütte paigaldus on asjatundja kätt vajav töö, mida teostavad vaid vastava koolituse saanud eksperdid. Bestair pakub maasoojuspumba soetamisel täisteenust ehk abi sobiva maasoojuspumba valimisel, vastavate eeltööde tegemisel ning ka paigaldusel. Professionaalne projektijuhtimine tagab parima maakütte paigalduse.

Maasoojuspumba paigaldus eeldab vaba maapinna olemasolu köetava hoone ümber. Lihtsa valemi järgi on võimalik välja arvutada, kui suurt pinda vajad maakütte paigaldamiseks. Kütmaks 1 m² pinda, vajad 3,6 m² vaba maapinda. Kasutades seda reeglit, saad välja arvestada, kui suurt pinda vajad enda hoone ümber. Lisaks saad maakollektorile tehtava kulu suurusjärgu arvutada valemi järgi, et 1 m² hoone kütmiseks on vaja keskmiselt 3 jm. maakollektorit ja 1 jm. maksumus on suurusjärgus 4,5 eurot. Seega on näiteks 150 m² pindalaga hoone kütmiseks vaja ca 450 jm. kollektorit, mille maksumus selle näite puhul jääb 2000 euro juurde, kuid siinjuures rõhutame, et kollektori pikkuse vajadus sõltub ka pinnasest (niiske või kuiv), kuhu kollektor paigaldatakse.

Maakütte paigaldus – mida silmas pidada?
Maakütte paigaldus eeldab erinevaid mõõdistustöid: maapinna soojusjuhtivus, niiskusesisaldus pinnases jne. Informatsiooni kõikide vajalike lähteandmete osas annab üldjuhul konsultant, kes objekti üle vaatab ja kes korraldab ka vajaminevad mõõdistustööd krundil.

Maakütte süsteemi paigaldus jaguneb mitmesse faasi. Esimesena kaevatakse torustiku jaoks kraavid ja paigaldatakse maapinna sisse maakütte kollektor. Maakollektori keskmine paigalduse sügavus on üldjuhul 1,0 - 1,2 m ja töö kestvus on üldjuhul sõltuvalt objektist 1-2 päeva.

Teiseks sammuks on soojuspumba paigaldus ja selle ühendamine maakütte kollektoriga. Kõige viimasena täidetakse kollektor ja küttesüsteem spetsiaalse vedelikuga. Järgneb elektrilised tööd ja kogu süsteemi toimimise kontrollimine.
Maakütte paigaldus näiteks eramute puhul kestab üldjuhul 2-3 päeva, sõltuvalt maapinna suurusest, süsteemi komplektsusest ja muudest võimalikest iseärasustest.

Kui palju maksab maakütte süsteemi paigaldus?
Maasoojuspumba komplekti käibemaksuta maksumus koos maakollektori paigaldusega näiteks 150 m² eramu puhul jääb üldjuhul vahemikku 12000-15000 eurot.

Maakütte elektrikulu
Maaküte toodab soojusenergiat maapinda salvestunud soojusest ehk kasutab soojuse tootmiseks taastuvaid allikaid. Maakütte säästlikkust on võimalik kirjeldada elektrikulu näite põhjal: 1 kWh elektrienergia kasutamisega toodab maaküttepump umbes 4-5,5 korda enam soojusenergiat, ehk 4-5,5 kWh. Kogemuslikult jääb elektrienergiale kuluv summa näiteks 150 m² eramu puhul vahemikku 70-150 eurot ja sõltub suuresti hoone soojustusest, seadistatud hoone sisetemperatuuridest jne.

Maakütte võimaluste kohta annavad head nõu Bestairi eksperdid – võta meiega ühendust!

Küsi lisa eksperdilt!
Õhk-vesi, maasoojuspumbad, päikeseenergia