Bestair
kiire tasuvus ja mugav kasutajaliides
Maakütte tasuvusaeg

Maaküte on küttesüsteem, mis ammutab soojusenergiat maapinna seest. Maapinna ülemistesse kihtidesse paigaldatakse maaküttetoru ehk maakütte kollektor, mis on täidetud spetsiaalse ringleva vedelikuga. Külmumiskindel vedelik kogub energiat päikese poolt üles soojendatud maapinnast ning on pidevas ringluses. Kui vedeliku ja päikese koosmõjul tekitatud soojus suunatakse maasoojuspumpa ja sealt edasi küttekehadesse, siis maha jahtunud vedelik saadetakse tagasi maapinna alla uut sooja koguma. Süsteemi stabiilsele toimivusele aitab kaasa see, et maapinna temperatuur püsib aasta läbi suhteliselt sarnasena. Kütte põhilisteks eelisteks on kasutajamugavus ja asjaolu, et maakütte hind on võrreldes mitmete teiste kütteliikidega madalam. Moodsad maasoojuspumbad on juhitavad ühe väikse puldi või isegi nutitelefoni abil.


Maaküte vs Pellet

Nagu eelnevalt mainitud, ammutab maaküttesüsteem soojust hoone ümber asuva maa seest kollektori abil. Pelletküte toodab aga soojust pelletite põletamisel katlaruumis. Kui maakütte kollektori paigaldus nõuab suuremat algset investeeringut, siis pikemas perspektiivis säästab maasoojuspumpa kasutades hoolduskulude ja küttematerjali pealt. Tasuvust vaadeldes tuleb arvesse võtta ka jooksvalt kulutatud aega pelletite ostmisele, vedamisele, ladustamisele ja kütmisele.


Maasoojuspump vs õhk-vesi soojuspump

Õhk-vesi süsteemi puhul kogutakse soojusenergia õhust ja suunatakse see majapidamisse vee kaudu. Kuigi õhk-vesi soojuspumba paigaldus on lihtsam ja odavam kui maakollektori paigaldus, avaldub suurim vahe efektiivsuses – kui välisõhu temperatuur on vägagi kõikuv, siis maapinna sees olev soojus on stabiilne aasta läbi. Mõlemad süsteemid on väga hinnasõbralikud ja mugavad. Keskmiselt peame BestAir’is maakütte tasuvusajaks õhk-vesi süsteemi vastu 15-20 aastat. Tasuvusaeg sõltub suuresti ka välistemperatuurist (külmade talvede korras on maakütte tasuvus kiirem).


Maaküte vs gaasiküte

Kui gaasitrass on hoonel olemas, on gaasikütte paigaldus küllaltki lihtne. Juhul kui liitumist tehtud ei ole, võib minna keerulisemaks. Arvestades aga maagaasi ja elektri praegust hinda, võib julgelt väita, et maakütte tasuvusaeg on pigem kiire ja sääst küttekuludelt võib olla kuni 50%. Samuti pakub maaküte rohkem mugavust ja on ohutum.

Täpseimaks tasuvuse võrdluseks tuleb arvesse võtta küttematerjali hinda tänase seisuga ning aega ja raha, mis kulub paigaldusele ja hooldustöödele. Tasuvusaja hinnagu saamiseks võta ühendust BestAir spetsialistidega.

Küsi lisa eksperdilt!
Õhk-vesi, maasoojuspumbad, päikeseenergia