Bestair

Konditsioneer loob tervisliku sisekliima

Uuenduslike funktsioonidega konditsioneerid mitte lihtsalt ei jahuta vaid ka puhastavad õhku erinevatest allergeenidest ning isegi kütavad säästlikult.


Hea ja tervislik ruumitemperatuur on inimese tervise ja suutlikkuse parandamise ning hoidmise seisukohast äärmiselt oluline faktor, mille mõjusid oma igapäevaelus korduvalt tunnetame, kuid millele isegi tänases kaasaegses maailmas võrdlemisi vähe tähelepanu pööratakse. Sageli tabame end mõttelt, et oleme väsinud, magamata ja meie füüsiline- ning mentaalne jõudlus on madal ja tihti me isegi ei adu, et eelpool kirjeldatu soodustab muuhulgas ka terviserikete ja stressi teket.  

Õhukonditsioneeri kasutamine ei vähenda mitte ainult teie kodu niiskust, vaid võib läbi seadmetes olevate filtrite vähendada ka õietolmu, hallituse ja muude õhus levivate allergeenide hulka, mis võivad põhjustada muuhulgas ka astma sümptomeid. Selliseid sümptomeid aitavad aga edukalt maandada nutikalt valitud jahutusseadmed, mille õigel kasutamisel tunneme selle märkamatut, värskendavat ja positiivset mõju igas jahutussüsteemiga varustatud kodus, kaupluses, kontoris või isegi autos. 


Meie kliimasse sobiv tehnoloogia

Kuna Eesti asub kliimavööndis, kus talviste ja suviste õhutemperatuuride vahemik võib kõikuda isegi 60°C kraadi, siis on siseruumide õhutemperatuuride ühtlustamine äärmiselt oluline. Konditsioneer on kvaliteetsete kütte- ja ventilatsioonisüsteemide kõrval suviste sisetemperatuuride optimeerija, mille peamine ülesanne on tagada ühtlane ja meeldiv temperatuur suvisel ajal ruumides, kus me viibime.

Valdav osa elektrienergia tarbijatest on kindlasti märganud suurtest elektriarvetest põhjustatud rahaliste kulutuste suurenemist, mis kahjuks mõjutab oluliselt ka meie üldist majanduslikku heaolu ja seda läbi muuks otstarbeks planeeritud rahaliste vahendite suunamise elektriarvete tasumiseks. 


Suur osa tarbijatest ehk ei teagi, et konditsioneerid pakuvad lisaks tervislikuma sisekliima aspektile ka arvestatavat säästu kodu küttekuludes läbi oma võimekuse lisaks jahutamisele siseruume ka säästlikult kütta. Tõsi, õhukonditsioneeri ei saa kütmise kontekstis võrrelda asjatundlikult valitud õhksoojuspumba võimekusega ja selle peamine eesmärk on siiski ruumidele ühtlase temperatuuri pakkumine palaval ajal, kuid vaatamata sellele pakub õhukonditsioneeri kütmise funktsioon säästlikku võimalust lühendada igas aastas perioodi, mil kodu köetakse suuremat energia ressurssi nõudvate põhikütte lahendustega. See tähendab seda, et kui üldjuhul alustatakse põhiküttega kütmist sõltuvalt hoone soojapidavusest juba ajal, kus välised õhutemperatuurid on vahemikus +13°C...+18°C kraadi, siis õhukonditsioneeri küttereziimil kasutades on võimalik sellist temperatuuride vahemikku katta ka põhikütte süsteemi küttefunktsiooni kasutamata, jättes selle ülesandeks vaid sooja tarbevee tootmise. Tasub teada, et valdav enamus Bestairi poolt pakutavatest õhukonditsioneeridest võimaldavad seadme küttereziimi kasutades ruume kütta isegi nii madalatel välistemperatuuridel nagu -10°C kraadi, kuid suurima energiasäästu saavutamiseks soovitame seadmeid kütmise eesmärgil siiski kasutada vahemikus +5°C...+18°C kraadisel välistemperatuuril. Seega pakuvad õhukonditsioneerid suurepärast võimalust soetada niiöelda kaks-ühes seadme.


Igaühe vajadustele on sobiv seade

Suurim erinevus õhukonditsioneeride ja õhk-õhk tüüpi soojuspumpade vahel seisneb selles, et õhukonditsioneerid pakuvad seadmetel suurimat efektiivsust just jahutamisel ja seda ka suuremate pindalade puhul. Lisaks on õhukonditsioneeridel jahutamisel efektiivsusteguri näitaja kõrgem ja jahutatav pindala piirmäär suurem kui õhk-õhk soojuspumpade puhul. Vastupidiselt eeltoodule on soojuspumpade puhul kõrgemad vastavad näitajad küttereziimi kasutades. Seega tuleb enda jaoks kindlasti seadmete valikul enne nende soetamist selgeks teha, millised on teie kodus peamised prioriteedid ja ootused ning need võimalikult täpselt kommunikeerida ka teid nõustavale müügiinsenerile, kes oma kogemusi kasutades  parima võimaliku lahenduse soovitab.   


Bestair on oma 20 aastasele kogemusele tuginedes võtnud tootevalikusse Eesti kliimas end enim õigustanud ja suurimat klientide rahulolu pakuvad seadmed, mille mitmekesisus pakub sobiva lahenduse eranditult igale kodule, suvilale või kontorile. Õhukonditsioneeri valikul nõustab klienti suurte kogemustega ja insenerteadmistega spetsialistide meeskond, kelle praktikas testitud soovitused tagavad kliendi jaoks alati sobivaima ja elektrienergia tarbimise seisukohast efektiivseima lahenduse.