Bestair

Elektroonikaromude, patareide ja vanade akude kogumiskohad

Eesti Elektroonikaromu korraldab üleriigiliselt vana elektroonika, kasutatud patareide ja vanade akude kogumist. 


Neil on suur kogumisvõrgustik ning tarbijad saavad oma elektroonikaromud, kasutatud patareid ja vanad akud kogumispunktidesse ära anda tasuta.


Kogumispunktidesse kokkukogutavad elektroonikaseadmed, akud ja patareid suunatakse kõik edasisse käitlusse ja taaskasutusse vastavalt kehtivates õigusaktides sätestatud korrale.


Kui jäätmed on ohtlikud keskkonnale, siis tuleb need taaskasutuseks üle anda ohtlike jäätmete kogumisringi käigus või anda üle ohtlike jäätmete käitlusluba omavale ettevõttele.


Eesti Elektroonikaromu on tootjavastutusorganisatsioon ning nende kaudu on võimalik taaskasutusse suunata nii vana elektroonikat, kasutatud patareisid kui ka oma kasutusaja ületanud igat liiki akusid.MTÜ Eesti Elektroonikaromu
Leia lähim elektroonikaromu kogumiskoht