Bestair

Maaküte vs alternatiivsed küttelahendused

Küttesüsteem oma uuele kodule või büroopinnale on suur ja pikaajaline investeering. Seega on seda investeeringut planeerides oluline võrrelda ja vaadelda lahenduste tasuvust just pikemas perspektiivis. Selles artiklis räägimegi erinevatest küttesüsteemidest, nende mugavusest ja tasuvusest.Maaküte vs pellet

Kui maaküttesüsteem ammutab spetsiaalsete kollektorite abil soojust hoone ümber asuva maa seest, siis pelletisüsteem toodab soojust pelletite põletamisel katlaruumis.

Maaküte võidab mugavuses. Kuna pelletitega kütmine eeldab lisaks paigaldusele ka pidevat tuhaga tegelemist, pelletite kottide tassimist ja korstna pühkimist, siis võib julgelt väita, et maasoojuspumba küttelahendus on mugavam.

Pelletite süsteem nõuab väiksemat alginvesteeringut. Maakütte kollektori paigaldus nõuab tõesti suuremat algset investeeringut, kuid pikemas perspektiivis säästab maasoojuspump hoolduskulude ja küttematerjali pealt. Pikaajaliselt võidab maaküte vs pellet võrdluses kindlasti maaküte.

Maasoojuspump on ohutum. Kui pelletite põletamine tekitab suurt kuumust ja vajab lisaks tulenormidele vastavat katlaruumi, siis maasoojuspumbad kiirgavat sooja ei tekita. Samuti ei teki maakütte puhul suitsu ega tahma ning selle tarbeks pole vaja välja ehitada spetsiaalset kütmiseks kasutatavat ruumi. Pelletite süsteemi puhul tuleb aga muuhulgas mõelda ka ohutule kütuse ladustamise ruumile.


Maaküte vs õhk-vesi soojuspump

Õhk-vesi soojuspump on süsteem, mis toodab soojusenergia välisõhust ja suunab selle majapidamisse vee kaudu.

Õhk-vesi süsteem on lihtsasti paigaldatav. Kui maaküttesüsteemi puhul tuleb paigaldada spetsiaalne maakütte kollektor, mis vajab kaevetöid, siis õhk-vesi süsteemi puhul piisab vaid pumba paigaldamisest. Samuti sobib õhk-vesi süsteem hoonesse, mille ümber ei ole suures ulatuses vaba maapinda.

Maaküte võidab efektiivsuses. Kui välisõhu temperatuur kõigub aasta lõikes küllaltki palju, siis maapinna temperatuur on seevastu ühtlasem ja pluss kraadides aasta läbi. See tähendab, aga soodsamaid püsikulutusi.

Mõlemad süsteemid on väga kasutajasõbralikud. Kuna mõlemat süsteemi on võimalik täielikult automatiseerida, siis võib öelda, et nad on mugavuse poolest võrdsed.

Nii maaküte kui ka õhk-vesi soojuspump on hinnasõbralikud. Sarnaselt pelletisüsteemile on õhk-vesi süsteemi algne hind odavam kui maaküttel. Pikemas plaanis aga koos kütte hinna, hooldustööde ja alginvesteeringuga tuleb nende hind põhimõtteliselt sama.

Loodame, et saime selle artikliga välja tuua põhilised plussid ja miinused. Õige valiku tegemiseks aga konsulteeri Bestairi ekspertidega, kes aitavad otsustada, milline on parim lahendus just sinule.


Maaküte vs gaasiküte

Kui gaasitrass on hoonel olemas, on gaasikütte paigaldus küllaltki lihtne. Juhul kui liitumist tehtud ei ole, võib minna keerulisemaks. Arvestades aga maagaasi ja elektri praegust hinda, võib julgelt väita, et maakütte tasuvusaeg on pigem kiire ja sääst küttekuludelt võib olla kuni 50%. Samuti pakub maaküte rohkem mugavust ja on ohutum.

Täpseimaks tasuvuse võrdluseks tuleb arvesse võtta küttematerjali hinda tänase seisuga ning aega ja raha, mis kulub paigaldusele ja hooldustöödele. Tasuvusaja hinnagu saamiseks võta ühendust BestAir spetsialistidega.

Lisaküsimuste või personaalsete pakkumiste saamiseks võta ühendust Bestair spetsialistidega – võta ühendust!

Küsi lisa eksperdilt!
Õhk-vesi, maasoojuspumbad, päikeseenergia