Bestair

Õhk-õhk soojuspumba paigaldus

Õhk-õhk soojuspumba paigaldus


On äärmiselt oluline, et õhksoojuspumba paigaldus teostataks kvalifitseeritud ja kogemustega spetsialisti poolt, et tagada süsteemi ohutus, efektiivsus ja nõuetekohane toimimine.

Enne paigaldustöid:

* määrame koostöös sobivad asukohad soojuspumba välis- ja siseseadme(te)le.
* kliendi poolt peab eelnevalt olema soojuspumbale organiseeritud sobiv elektritoide (kaabeldus ja kaitseautomaat vastavalt seadme parameetritele).
* juhul kui seadme paigaldamiseks on vajalikud erinevad kooskõlastused, projektid või load, siis tuleb Teil soovitud dokumendid enne paigaldustööde algust organiseerida.


Välisseadme paigaldus: 

välisseade paigaldatakse tavaliselt välisseinale või mõnele alusele väljaspool hooneid (nt. maaraamile, mis toetub betoonalusele). Välisseade on ühendatud siseseadmega torude ja elektrijuhtmetega.
Välisseade eraldab küttefunktsioonil vett/kondensaati, mis võib paigaldustööde teostamisel teatud piiranguid määrata.


Siseseadme paigaldus: 

siseosa paigaldatakse tavaliselt ruumi seinale ning selliselt, et õhk saaks ruumis vabalt ringlema. Siseseade ühendatakse välisseadmega torude ja elektrijuhtmetega.
Lisaks paigaldatakse siseseadmele kondensaaditoru, mille abil võimalusel suunatakse siseseadmesse tekkiv kondensaat vabavoolselt äravoolu/väliskeskkonda.


Elektrijuhtmete ühendamine: 

õhksoojuspumba paigaldamisel on vaja ühendada välis- või siseseade elektrisüsteemiga. See hõlmab tavaliselt juhtme e. toitekaabli ühendamist vastavalt tootja juhistele ning võib nõuda elektriku sekkumist.


Seadistamine ja testimine: 

pärast paigaldamist tuleb õhksoojuspump seadistada vastavalt tootja juhistele. Pärast seadistamist tehakse süsteemi testimine, et veenduda selle töökäigus.


Kasutaja koolitus: 

paigalduse lõpus antakse paigaldaja poolt kasutajale koolitus õhksoojuspumba kasutamise ja hooldamise kohta. See hõlmab juhendamist seadete muutmiseks, ajastamiseks, filtrite puhastamiseks jne.


Täpsema võimaliku sobiva lahenduse leidmiseks konsulteeri meie tootejuhiga!