Bestair
Korduma kippuvad küsimused

KKK

Selles alapunktis oleme välja toonud korduma kippuvad küsimused ja vastused. Juhul kui Teil on jäänud midagi ebaselgeks, siis oleme suurima heameelega nõus Teie küsimustele vastama. Küsimusi võib esitada läbi meie kodulehe või helistades. Meie müügiosakonna number on 6064350.

Kuidas jaguneb õhk-õhk tüüpi soojuspumba soojus kui toas on ainult üks siseseade?

Õhk-õhk tüüpi soojuspump eeldab, et ruumide vahelised oleksid avatud ja õhk pääseks vabalt ringlema. Siinjuures on väga olulisel kohal seadme asukoha valik. Õhksoojuspumba siseosa paneb õhu siseruumides liikuma kiiresti ja tõhusalt. Soe õhk surub ennast tubadesse laiali muutes ruumide sisetemperatuuri ühtlaseks. Füüsikaliselt liigub soe õhk alati alt poolt üles. Sõltuvalt köetavate ruumide eripärast võib siiski näiteks kahekorruselise eramu puhul olla vajalik paigaldada kaks siseosa. Selle vajalikkuse saab välja selgitada meie spetsialist, kes vajadusel eelnevalt olukorraga tutvuma tuleb.

 

Kas õhk-õhk tüüpi soojuspump suudab ikkagi talvel kogu eramu ära kütta?

Kõik algab eramu soojustamisest. Mida kehvem soojustus, seda suurem küttevajadus. Arvestades Eesti kliimat, suudab soojuspump reeglina tagada ruumides soovitud temperatuuri. Seda juhul, kui on valitud õige võimsusega ja korralik kvaliteetne seade. Palju sõltub sellest, milline on eramu ja selle eripärad (k.a. soojustus, ruumide planeering jne.). Õhk-õhk tüüpi soojuspumba puhul ei ole tegemist põhikütteseadmega. See tähendab, et alati tuleb arvestada asjaoluga, et vajadusel oleks olemas alternatiivne kütteallikas (põhiküte), millega väga külmadel talvepäevadel soojuspumbale tuge pakkuda (nt. õhk-vesi või maasoojuspump).

 

Kas õhk-õhk tüüpi soojuspumba puhul ei peaks siseosi olema rohkem kui üks?

Reeglina piisab ainult ühest soojuspumbast (üks sise- ja üks välisosa). Juhul kui tegemist on sopilise planeeringu või mitme korrusega eramuga, mille trepikoda on kitsas või halva koha peal, siis tuleb kaaluda ka teise siseosa paigaldamist. Soojuspumba puhul tuleb lähtuda sellest, kui suur on investeering, selle tasuvusaeg ja saavutatav sääst. Kui on kahtlusi, võib paigaldada alguses ühe seadme ja hiljem, kui selgub, et sellest ei piisa, paigaldada teine seade juurde. Üldiselt saab kuni 120-ruutmeetrilise pindalaga eramu puhul hakkama ühe seadmega.

 

Kas õhk-õhk tüüpi soojuspump sobib ka õhk-vesi või maaküttega, õli-, gaasi-, elektriküttega eramutesse?

Õhk-õhk tüüpi soojuspump sobibki kõige paremini just sellist tüüpi hoonetesse, kus on põhiline kütteallikas juba olemas. Sellisel juhul on õhksoojuspumbaga saavutatav efekt kõige suurem ja tasuvusaeg kõige lühem. Samuti aitab eramu põhiküte pakkuda tuge soojuspumbale kui välisõhutemperatuur liiga madalale langeb. Õhk-õhk soojuspump on abiküte.

 

Kas õhk-õhk tüüpi soojuspumbaga on võimalik ka jahutada?

Jah, õhk-õhk tüüpi soojuspumbaga saab ka jahutada. Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida, et ruumide jahutamiseks vajalik jahutusvõimsus kilovattides on üldjuhul suurem kui ruumide kütmiseks vajalik soojendusvõimsus. See tähendab seda, et sama seadmega saab küll jahutada, kuid selle seadme jahutusvõimsusest ei pruugi samaväärselt kütmisega piisata, et vastavalt normidele ruume jahutada. Reeglina on jahutusvajadus kolm korda suurem kui küttevajadus, kuid ajutise palavuse leevendamiseks üldjuhul siiski piisav.

 

Kui palju on võimalik soojuspumbaga säästa?

Sõltuvalt soojuspumbast ja selle tüübist on soojuspumbaga võimalik kokku hoida isegi kuni 78% küttekuludest. Kõik sõltub sellest, millist kütteliiki hetkel kasutatakse, milline on eramu soojustus, planeering, soovitud sisekliima temperatuur jpm. Põhikütte (s.o. õhk-vesi- ja maasoojuspumpade) puhul saab säästu võrdlemisi täpselt välja arvutada ning näidata, kui suur on investeering ja selle tasuvusaeg.

 

Milliste välisõhutemperatuurideni on õhk-õhk tüüpi soojuspumbaga võimalik kütta?

Näiteks uuemate Panasonicu soojuspumpadega on võimalik seadet kasutada isegi kuni -35°C pakasega. Turul enimlevinud õhk-õhk tüüpi soojuspumpasid saab üldjuhul aga kasutada -10°C kuni -25°C välisõhutemperatuurini. Oluline on jälgida ka seda, et millist küttevõimsust on soojuspump võimeline pakkuma näiteks välisõhu temperatuuril -25°C kraadi.

 

Millised on enim müüdud ja tuntuimad soojuspumbad?

Skandinaavias on kõige tuntuimad ja enimmüüdud õhk-õhk soojuspumbad toodetud Panasonicu, Toshiba või Mitsubishi Electricu poolt.

 

Kui pikk on soojuspumba eluiga?

Kui seadet on regulaarselt hooldatud, sihipäraselt kasutatud ja korralikult hoitud, siis on kvaliteetse soojuspumba eluiga 10-15 aastat. Üldjuhul vananeb seade moraalselt enne, kui selle eluiga lõpeb. Nimelt on 10 aastat aeg, kus väga suure tõenäosusega on tootjad valmistanud juba märksa säästlikumad tooted ja vanade seadmete kasutamine ei pruugi enam olla majanduslikult mõttekas.

 

Kui kaua võtab aega soojuspumba paigaldamine?

Õhk-õhk tüüpi soojuspumba paigaldamine võtab sõltuvalt paigalduse eripärast üldjuhul aega 3-5 tundi. Õhk-vesi ja maasoojuspumba paigaldamine võtab orienteeruvalt aega 1-3 päeva.

 

Kui tihti vajab soojuspump hooldust?

Õhk-õhk soojuspumba puhul sõltuvalt kasutamise aktiivsusest on soovitav siseosas olevaid tolmufiltreid pesta ja puhastada vähemasti korra kuus. Kui filtrid lähevad kiiremini mustaks ja tolmu täis, siis sagedamini.

Õhk-vesi ja maasoojuspumba puhul on regulaarselt (2-3 korda aastas) vajalik puhastada veesüsteemi mudafiltreid.

Juhul kui soojuspump ei ole korrapäraselt hooldatud, hakkab seade oma kaotama küttevõimsust ja tarbima ettenähtust enam elektrienergiat. Garantiiperioodil on spetsialisti poolt teostatav soojuspumpade põhihooldus vastavalt tehaste garantiitingimustele kohustuslik ja seega tuleb garantiiperioodil vähemalt üks kord aastas kliendil vastav hooldusteenus tellida seadme müünud või müüja poolt aktsepteeritud pädevalt paigaldajalt. Korrapärane hooldus tagab seadme korrasoleku ja oodatud tulemuse aastateks.